субота, 29 серпня 2015 р.

   

                   Порядок  денний.
  1. Основні напрямки діяльності природничої освіти в умовах нового Державного освітнього стандарту. Інструктивні та нормативні документи, пояснювальні записки до програм, підручників,  методичні  рекомендації   щодо   вивчення  предметів у 2015-16 н.р. 
 2. Вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої школи.
 3. Методичні  рекомендації   щодо  вивчення біології, географії, фізики та хімії  у 7-ому класі (за новою програмою) .
 4. Планування роботи кафедри на 2015- 2016   н.р.
 5. Узгодження календарно - тематичних планів .
 6. Психологічні поради   “Як стати  ефективним учителем ?   

            
                                                       Діяльність  кафедри  буде спрямована на вирішення таких основних завдань: 
  • продовжити роботу з розвитку   пізнавальної діяльності на основі життєтворчості, компетентнісно зорієнтованого та діяльнісного підходів  при викладанні природничих дисциплін;
  • урізноманітнювати види діяльності учнів, впроваджуючи інноваційні педагогічні технології навчання, удосконалювати  використання ІКТ на уроках та позаурочних  заходах  через методичний супровід в ході реалізації Державних освітніх стандартів;
  • виявляти творчий потенціал учнів, створювати індивідуальні програми для обдарованих дітей;
  • здійснювати інформаційно-нормативне, методичне, психологічне забезпечення вчителів; 
  • сприяти популяризації педагогічних знахідок, ширше висвітлювати в засобах масової інформації досягнення педагогічного  досвіду вчителів  і залучати кращих із них  до участі в аукціонах, виставках, конкурсах, семінарах тощо.                 
  • Всі питання порядку дня  розглянуті, прийняті рішення.                     Керівник кафедри привітала колег з початком нового навчального року і побажала їм творчих успіхів.                                                                            
  • Детальніше можна ознайомитись з презентацією "Засідання кафедри природничих наук", яке відбулось 28 серпня 2015 р. у Запорізькому колегіумі "Елінт".

Загальна кількість переглядів