неділя, 8 вересня 2013 р.

Навчальний  2013-2014 рік 
        р о з п о ч а в с я !
     На засіданні кафедри вчителів природничих наук були розглянуті такі питання:.
 1) Природнича освіта. Якій  їй бути у 2013-2014 н.р.?
 2) Методичні  рекомендації   щодо   вивчення предметів природничого циклу у   новому навчальному році.
 3) Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.
 4) Методичні  рекомендації   щодо   вивчення природознавства у 5-ому класі  (за новою програмою) .
 5) Планування роботи кафедри на 2013-2014 н.р.
 6) Узгодження календарно –тематичних планів .

      Діяльність  кафедри  у 2013-2014 н. р. буде спрямована на вирішення таких основних завдань :
1. впровадження особистісно-орієнтованого компетентнісного та діяльнісного підходу в умовах нового Держстандарту;
2. екологізація освітнього простору при викладанні природничих дисциплін;
3.   підвищення професійної компетенції молодих вчителів;
4.   координація функціонування освітніх заходів  у відповідності до Державного освітнього стандарту.

                        Наш девіз:
                    “Учень  - не чаша, 
              яку  необхідно  наповнити,
            а  факел,  який  потрібно 
                     з а п а л и т и.”
             Шановні колеги!
Добра Вам, міцного здоров'я, невичерпної енергії, оптимізму, життєвої мудрості!

Загальна кількість переглядів