четвер, 28 серпня 2014 р.


Засідання кафедри природничих наук  Запорізького  колегіуму      «Елінт»     відбулось 28 серпня                           
Порядок денний: 
   1. Основні напрямки діяльності природничої освіти  в умовах нового Державного освітнього стандарту. Інструктивні та нормативні документи, пояснювальні записки до програм, підручників, методичні  рекомендації   щодо   вивчення предметів  у   2014-15 н.р.
   2. Вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ від  21.08. 2013   №  1222 ).
   3. Методичні  рекомендації   щодо  вивчення біології та географії у    6-ому класі (за новою програмою) .
  4. Планування роботи кафедри на 2014-2015 н.р.
  5. Узгодження календарно - тематичних планів .
  6. Психологічні поради  “Як провести урок розумно?”
Кожний вчитель має методичну тему і буде   працювати над нею у новому навчальному  році.
Основні напрямки роботи кафедри на 2014-2015н. р.:
1. Продовжити реалізацію Державного стандарту загальної освіти; створити належні умови для організації навчально-виховного процесу в 6-х класах за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, впровадження особистісно-орієнтованого компетент- нісного та діяльнісного підходу в умовах нового  Держстандарту;
2.екологізація освітнього простору при викладанні природничих дисциплін;
3. підвищення професійної компетенції  вчителів; 
4. забезпечити створення здоров'язбережувального середовища шляхом упровадження здоров'язбережувальних технологій навчання й виховання.
На 2014-20145 н.р. плануємо розглянути такі питання:
Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з учителями природничого циклу.
Формування екологічної культури учнів у процесі викладання  природничих наук.
Інноваційний підхід до розвитку креативних здібностей учнів на уроках біології .
Мотивація пізнавальної діяльності – рушійна сила навчання учнів профільних класів.
Впровадження здоровязбережувальних технології на уроках природничого циклу.
Розвиток життєвої компетенції, практично-валеологічне спрямування уроків біології.
Формування   інтелектуальних 
компетенцій учнів.
Формування школи життєтворчості на уроках  географії.
Методика організації науково-дослідницької роботи: використання  інформаційно-комунікаційних засобів навчання.

Керівник кафедри привітала з початком нового 2014-15 н. р.:
                                          "Шановні кафедрали!    
        Бажаю Вам відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя.
      Хай завжди щедрою на сходи  буде освітянська нива,  а в усіх Ваших починаннях будуть супутниками  успіх і удача! "    
                                    

Загальна кількість переглядів