вівторок, 13 травня 2014 р.

7 травня відбулось засідання кафедри природничих наук з чергою денною:
1. Аналіз проведення екологічного  марафону «Довкілля – 2014» , місячника  «Краса Землі моєї».
2. Аналіз  роботи  кафедри за 2013- 2014 н. р.


 На засіданні була присутня завуч колегіуму Карпачова Т.М.
    Керівник кафедри Білоусенко Л.Г. відмітила, що  аналіз роботи кафедри природничих наук за 2013-2014 н. р. свідчить про значне підвищення науково-теоретичного та методичного рівня викладання, посилення уваги до пошуку ефективних форм і методів навчання  та до використання мультимедійних технологій, покращення кількісних  і якісних результатів знань колегіантів  у ІІ - ІV етапах Всеукраїнських  учнівських олімпіад та конкурсу  науково-дослідницьких робіт з біології членів МАН. А це дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми кафедри  «Активізація пізнавальної діяльності учнів на  основі  життєтворчості  та компетентнісно  зорієнтованого підходу   до   навчання». в основному в и к о н а н о.
Є і незначні проблеми:
  - складність викладання предметів природничого циклу в гуманітарних класах (відсутні підручники для філологічного, суспільно-гуманітарного профілів) роблять важкими ці дисципліни, тому треба більш   активізовувати  пізнавальну  діяльність учнів, впроваджуючи інноваційні технології навчання, більше уваги приділяти ІКТ та переходити на інтегративно – гуманітарний підхід у навчанні;
        - недостатнє висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічного  досвіду вчителів кафедри природничих наук.
                                                                               Завуч колегіуму
 Карпачова Т.М.
 відмітила: 
Роботу кафедри природничих наук  за 2013 – 2014 н.р.   вважати 
“на  високому рівні”.Рішення:
1.  Роботу кафедри природничих наук  за 2013 – 2014н.р.   вважати “на  високому  рівні”.
2.  Впроваджувати  в  роботу  інноваційні  педагогічні  технології, добираючи і поєднуючи  різні методи навчання так, щоб засвоєння змісту було активним і усвідомленим. 
3. Більше використовувати мультимедійні технології навчання, які сприяють формуванню в учнів  саморозвитку,  самоосвіти,  продуктивної  творчої діяльності, елементів компетенцій: комунікативної та інформаційної.
4. Співпрацювати з психологічною службою колегіуму з метою підвищення ефективності освітньої  діяльності учнів та розкриття потенціалу кожної дитини.                
5. Залучати вчителів до участі в аукціонах педагогічних ідей, конкурсах, висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічного  досвіду вчителів кафедри природничих наук. семінарах тощо.                                      - Білоусенко Л.Г. -
                                                - вчителі-предметники-
Людмила Григорівна подякувала колегам за роботу і побажала:
"Бажаю Вам невичерпних творчих сил, натхнення, здоров’я, щастя!        
Нехай в усіх Ваших починаннях будуть супутниками   у с п і х    і     у д а ч а !"
                                      

Загальна кількість переглядів